Офіційний сайт народного депутата України Валерія Дубіля

Декларація про доходи Валерія Дубіля

Валерій Дубіль вважає, що кожен народний депутат має інформувати громаду, яка його обирала, не лише про депутатську діяльність, а й про свої статки.

Депутат переконаний, що оприлюднюючи декларацію, обранець не лише дотримується Закону України «Про доступ до публічної інформації», а й в такий спосіб демонструє свою чесність і прозорість.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про статус народного депутата України» депутат зобов'язаний під час оформлення на роботу до Верховної Ради України, а згодом і щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня, подавати декларацію «Про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» за місцем роботи, тобто до Апарату Верховної Ради.

Згідно ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості, зазначені у декларації мають бути оприлюднені протягом п'яти днів з дня їх подання.

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада: народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Члени сім'ї декларанта:
Ступінь зв`язкуПрізвище, ініціали
дружина Дубіль В.І.
син Дубіль І.В.
син Дубіль І.В.
донька Дубіль М.В.
 

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходівСума одержаного (нарахованого) доходу
декларантчленів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 233072 908718
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 197734 14593
матеріальна допомога 35338  
дарунки, призи, виграші   712082
дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності   182043

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країниРозмір доходу
в іноземній валютіперерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країниРозмір доходу
в іноземній валютіперерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктівЗагальна площа (кв.м)Сума витрат (грн) на
придбання у власністьоренду чи на інше право користування
Квартири 147,3    

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктівЗагальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 11584,0
Житлові будинки 530,6
Квартири 78,0
72,8

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобівМарка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)Рік випускуСума витрат (грн) на
придбання у власністьоренду чи на інше право користування

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктівМарка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)Рік випуску
Автомобілі легкові Audi Q7; 2967 куб.см, 200 кВт; 508,9 см 2012

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

ПерелікУсьогоу тому числі за кордоном

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

ПерелікУсьогоу тому числі за кордоном
Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 720000  

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

ПерелікУсьогоу тому числі за кордоном

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

ПерелікУсьогоу тому числі за кордоном
Подiлитись посиланням: